Zdě vložte informace o Vašem eshopu (adresa provozovny, kontakty atd.)
 

Záhlaví stránek

 

Vodstvo

Třetina povrchu Afriky jsou bezodtokové pánve. Nejdelší řeka je Nil, ale nejvodnatější a zároveň druhá nejdelší řeka je Kongo. Další velké řeky jsou Niger a Zambezi. Jsou zde i velká jezera, např. Viktoriino jezero (Ukerewe) a již zmíněné Malawi a Tanganika. Jsou zde koryta řek, které jsou po většinu roku vyschlé a až v období dešťů se zaplňují. Takovým korytům říkáme vádí

Nové fórum

Vytvořeno 13.01.2011 18:05:38 | Poslední změna 13.01.2011 18:05:38